Cookie

Σάββατο, 19 Ιουλίου 2014

Κρύβει τη φάκα της εφορίας ?

Το τυράκι για τον φόρο ακινήτων..

Ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν συμφωνούν με το τελικό ποσό του φόρου μπορούν να ζητήσουν νέα εκκαθάριση.  
Στην περίπτωση όμως που προκύψει διαφορά φόρου μεγαλύτερη από 300 ευρώ, ο φορολογούμενος θα υπόκειται σε γενικό έλεγχο!

Το «χάπι» του νέου φόρου στα ακίνητα «χρυσώνει» η κυβέρνηση, προκειμένου να προλάβει τις αντιδράσεις από τα «φουσκωμένα» εκκαθαριστικά σημειώματα του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας (ΕΝΦΙΑ) που θα εκδοθούν τις επόμενες μέρες και θα στείλουν στο «ταμείο» 5,5 εκατ. ιδιοκτήτες.


Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που υπέγραψε χθες ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης και παρουσιάζει σε αποκλειστικότητα σήμερα η «Εφ.Συν.», παρέχεται η δυνατότητα σε χιλιάδες φορολογούμενους που δεν συμφωνούν με το τελικό ποσό του φόρου να ζητήσουν νέα εκκαθάριση από την Εφορία.

Εως τέλος Νοεμβρίου

Το περιθώριο το οποίο δίνει το υπουργείο Οικονομικών για συμπληρωματική δήλωση είναι έως το τέλος Νοεμβρίου. Το χρονικό διάστημα μπορεί να κρίνεται ικανοποιητικό από αρμόδιες πηγές, θα πρέπει όμως οι ιδιοκτήτες να αποκτήσουν «γερά νεύρα» για τον νέο «Γολγοθά» που ξεκινά και προϋποθέτει από την αρχή όλα τα βήματα για την υποβολή του Ε9.

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι το κίνητρο που καθιερώνει το υπουργείο Οικονομικών, εκτός από το «τυράκι», έχει και «παγίδες»: στις περιπτώσεις που από τη δεύτερη εκκαθάριση προκύψει διαφορά φόρου μεγαλύτερη από 300 ευρώ ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ή του οικοπέδου ή του αγροτεμαχίου θα οδηγείται αυτομάτως σε φορολογικό έλεγχο.

Με την ίδια υπουργική απόφαση, που θα δοθεί σήμερα στη δημοσιότητα, άμεσα ωφελημένοι είναι οι ιδιοκτήτες που κατέχουν μεγάλες περιουσίες και δη άνω των 300.000 ευρώ. Μετά τις αλλαγές στη «φόρμουλα» υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ και την προσθήκη ειδικών συντελεστών, που προσγειώνουν σε χαμηλότερα επίπεδα την επιβάρυνση, οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες πέφτουν στα «μαλακά». Οι φόροι που θα τους βγάλει το σύστημα είναι πολύ χαμηλότεροι σε σχέση με αυτούς που θα πλήρωναν αρχικά.

Η υπουργική απόφαση επιλύει και μια σειρά από άλλα τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ και του συμπληρωματικού φόρου και τα οποία είχαν «μπλοκάρει» την έκδοση των σημειωμάτων.

«Πηγές» του υπουργείου Οικονομικών, που γνωρίζουν καλά το θέμα του ΕΝΦΙΑ, υποστηρίζουν ότι η καθυστέρηση της εκκαθάρισης είχε να κάνει με στοιχεία που δεν παρέχονταν ως πληροφορίες από το Ε9 και έτσι δεν μπορούσε να «τρέξει» η εφαρμογή με τον υπολογισμό του φόρου. Οπως, για παράδειγμα, ο χρόνος ανέγερσης μιας οικοδομής. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για να προχωρήσει στην εκκαθάριση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ειδικά «φίλτρα» (παραδοχές), τα οποία καθορίζονται με την εν λόγω υπουργική απόφαση.

Τα «φίλτρα» αυτά είναι:

1 Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αντικειμενικές αξίες στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία βρίσκεται ένα ακίνητο το οποίο υπόκειται σε κύριο ή και σε συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ, τότε για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας του θα λαμβάνονται υπόψη οι κατώτερες αντικειμενικές αξίες που υπάρχουν στην Περιφέρεια στην οποία βρίσκεται το συγκεκριμένο ακίνητο.

2 Καθορίζεται για ορισμένες κατηγορίες οικοπέδων ευνοϊκότερο σύστημα προσδιορισμού των φορολογητέων αξιών προκειμένου να υπολογιστεί ο κύριος και ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι:

● Για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές, στις οποίες υπάρχουν δύο ή περισσότερες τιμές Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (ΣΑΟ) και δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της θέσης τους λόγω έλλειψης της γεωγραφικής απεικόνισης της περιοχής σε χάρτη, ως τιμή Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (ΣΑΟ) θα λαμβάνεται υπόψη η μικρότερη τιμή.

● Για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες εντάχθηκαν στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων από το έτος 2011, στις οποίες δεν υπάρχει τιμή Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου, ως ΣΑΟ θα λαμβάνεται η τιμή 0,60.

3 Καθορίζεται για ορισμένες άλλες κατηγορίες οικοπέδων ευνοϊκότερο σύστημα προσδιορισμού των φορολογητέων αξιών προκειμένου να υπολογιστεί ο κύριος ΕΝΦΙΑ. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι σε περιπτώσεις οικοπέδων όπου από τις τηρούμενες πληροφορίες στη βάση δεδομένων του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξίας ακινήτων δεν προκύπτουν τα στοιχεία προσδιορισμού της τιμής του Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (ΣΑΟ), τότε για τον προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ ο ΣΑΟ θα υπολογίζεται σύμ­φωνα με τους παρακάτω κανόνες:

● Για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές με όρους δόμησης οικισμών προϋφισταμένων του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, ανεξάρτητα από τη χρήση τους και τη δυνατότητα κατάτμησής τους σε μι­κρότερα άρτια οικόπεδα, ο ΣΑΟ θα προσδιορίζεται ανάλογα με το εμβαδόν του οικοπέδου και σύμφωνα με τις τιμές των περιπτώσεων «κατοικία, ακάλυπτα οικόπεδα και λοιπές χρήσεις» ή «κατοικία και ακάλυπτα οικόπεδα» του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξίας κατά περίπτωση.

● Για οικόπεδα που η τιμή του Συντελεστή Αξιοποίη­σης Οικοπέδου επηρεάζεται από διάφορες παραμέ­τρους, ως Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου θα λαμβά­νεται υπόψη αυτός που είναι ευνοϊκότερος για τον φορολογού­μενο ανά περιοχή ή περίπτωση.

● Για οικόπεδα που βρίσκονται σε 37 περιοχές της χώρας που από τους πίνακες τιμών για τον προσδιορισμό του Συντελε­στή Αξιοποίησης Οικοπέδου απαιτείται βεβαίωση της Πολεοδομίας, θα λαμβάνονται υπόψη οι τιμές Συντελεστή Αξιοποί­ησης Οικοπέδου που δίνονται σε σχετικό πίνακα.

● Για οικόπεδα τα οποία βρίσκονται εντός οικοδομικών τετραγώνων που τέμνονται από μία ή περισσότερες ο­ριογραμμές διαφορετικών Συντελεστών Αξιοποίησης Οικοπέδου, θα λαμβάνεται υπόψη ως τιμή Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου η ευνοϊκότερη για τον φορολογούμενο.

4 Μειώνεται σημαντικά, κατά 10 έως και 90%, η φορολογητέα αξία που λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ σε οικόπεδα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύει το μικτό σύστημα προσδιορισμού της αξίας (τιμές εκκίνησης για τα κτίσματα, συγκριτικά στοιχεία για τα οικόπεδα).

5 Παρέχεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014 (σ.σ. πρώτος χρόνος εφαρμογής του ΕΝΦΙΑ) χωρίς την επιβολή κυρώσεων, προκειμένου να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην απεικόνιση της περιουσιακής τους κατάστασης. Ως προθεσμία υποβολής των νέων αυτών τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 ορίζεται η 30ή Νοεμβρίου 2014.

6 Ακίνητα που έχουν ουσιώδεις ελλείψεις στην περιγραφή, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ, θεωρούνται ως μη δηλωθέντα.

Τα εκκαθαριστικά

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων δεν θα ταχυδρομήσει τα εκκαθαριστικά σημειώματα στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Τα εκκαθαριστικά θα εκδοθούν ηλεκτρονικά και θα αναρτηθούν στον λογαριασμό των φορολογούμενων στο Taxisnet, ενώ παράλληλα η ΓΓΔΕ θα αποστείλει e-mail στους ιδιοκτήτες ακίνητων με το οποίο θα τους ενημερώνει για την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ.

Ο νέος φόρος, από τον οποίο η κυβέρνηση προσδοκά 2,65 δισ. ευρώ, θα πρέπει να καταβληθεί είτε εφάπαξ με έκπτωση 1,5% είτε σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη θα πρέπει να εξοφληθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου.

Ωστόσο, λόγω της καθυστέρησης στην έκδοση των εκκαθαριστικών, υπάρχουν εισηγήσεις στο υπουργείο Οικονομικών για μετατόπιση πληρωμής της πρώτης δόσης τον Αύγουστο. Αυτό όμως θα έρθει με άλλη υπουργική απόφαση.
 
πηγή: efsyn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου