Cookie

Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

Το φετινό Ε1 ......

«Αγνώριστο»

 Με αλλαγές και 14 νέους κωδικούς το έντυπο. 
Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι Γεμάτο από αλλαγές και νέους κωδικούς είναι το νέο έντυπο Ε1 που θα κληθούν να υποβάλουν φέτος στην Εφορία περισσότεροι από 6 εκατομμύρια φορολογούμενοι. 
 Εκτός από το βασικό έντυπο της δήλωσης, θα πρέπει όσοι αποκτούν εισόδημα από ενοίκια να υποβάλουν επίσης το έντυπο Ε2 ή το Ε3 εφόσον πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες.

 Τις σχετικές αποφάσεις για τα νέα έντυπα υπέγραψε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, ενώ σύμφωνα με τον σχεδιασμό η ηλεκτρονική πύλη του Taxisnet για την υποβολή των δηλώσεων αναμένεται να ανοίξει πριν από το Πάσχα, στις αρχές Απριλίου.
 Εως 15 Ιουλίου Οπως έχει ανακοινώσει η υφυπουργός Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου, η περίοδος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων θα λήξει στις 15 Ιουλίου, ενώ ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων θα καταβληθεί σε τρεις διμηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη έως το τέλος Ιουλίου, η δεύτερη έως το τέλος Σεπτεμβρίου και η τρίτη έως το τέλος Νοεμβρίου. 
 Στο βασικό έντυπο Ε1 έχουν προστεθεί συνολικά 14 νέοι κωδικοί στους οποίους οι φορολογούμενοι θα κληθούν να συμπληρώσουν τυχόν δωρεές προς πολιτικά κόμματα ή υποψήφιους βουλευτές. 
 Παράλληλα φέτος έχουν συνενωθεί σε ενιαία φόρμα τα στοιχεία που αφορούν τη διεύθυνση κατοικίας και τη διεύθυνση επαγγέλματος, ενώ σε ξεχωριστό κωδικό θα αναγραφούν τα εισοδήματα των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών. 
 Οι αλλαγές στο φετινό έντυπο αφορούν: 
Τον πίνακα 1 όπου συνενώθηκαν η διεύθυνση κατοικίας με τη διεύθυνση επαγγέλματος και υπάρχει πλέον μία φόρμα.
 Τον πίνακα 2 στον οποίο αποτυπώνονται πληροφοριακά στοιχεία.
 Προστέθηκε νέος κωδικός 320: συμπληρώνεται στην περίπτωση που η σύζυγος ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης είναι φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής. 
 Προστέθηκε νέος κωδικός 021-022: συμπληρώνεται από όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ. 
 Προστέθηκε νέος κωδικός 037-038: συμπληρώνεται από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες. 
 Οι αγρότες θα φορολογηθούν με την κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων και συνεπώς δικαιούνται το έμμεσο αφορολόγητο των 8.636-9.545 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, ενώ σε εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ επιβάλλεται και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
 Η αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ καταργήθηκε και πρακτικά οι αλλαγές αυτές θα φέρουν επιβαρύνσεις σε αγρότες με φορολογητέο εισόδημα πάνω από 21.500 ευρώ ενώ σε χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια προκύπτουν ελαφρύνσεις. 
 Προστέθηκε νέος κωδικός 011-012: αφορά βουλευτές και ευρωβουλευτές που διαθέτουν ποσά της αποζημίωσης ή των συντάξεων στα κόμματα ή σε συνασπισμούς κομμάτων.
 Καταργήθηκε ο κωδικός 007-008: τον συμπλήρωναν όσοι κατοικούν μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους καθώς καταργήθηκαν οι φορολογικές εκπτώσεις που είχαν.
 Η εισφορά αλληλεγγύης Καταργήθηκε ο κωδικός 011-012: αφορούσε όσους επιβαρύνονταν με ειδική εισφορά αλληλεγγύης 8% επί του συνολικού εισοδήματος (Πρόεδρος της Δημοκρατίας, βουλευτές, υπουργοί, γενικοί γραμματείς). 
 Σημειώνεται ότι για τα εισοδήματα του 2016 η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται για όλους τους φορολογούμενους με νέα κλίμακα και νέους συντελεστές: 
 ▶ 0% στις πρώτα 12.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος, 
 ▶ 2,2% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από τις 12.001 ώς τις 20.000 ευρώ 
 ▶ 5% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 20.001 ώς 30.000 ευρώ, 
 ▶ 6,5% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 30.001 ώς 40.000 ευρώ,
 ▶ 7,5% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 40.001 ώς και 65.000 ευρώ,
 ▶ 9% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 65.001 ώς και 220.000 ευρώ και 
▶ 10% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 220.001 ευρώ και πάνω. Στον πίνακα 4, όπου αποτυπώνονται τα φορολογούμενα εισοδήματα και οι μειώσεις, προστέθηκαν νέοι κωδικοί: 395-396: δηλώνεται το ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων που καταβάλλονται από αλλοδαπούς φορείς χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. 111-112: στον κωδικό αυτό οι φορολογούμενοι θα συμπληρώσουν το ακαθάριστο εισόδημα από υπεκμίσθωση ακινήτων. 115-116: θα συμπληρωθεί από τους φορολογούμενους που το 2016 απέκτησαν εισόδημα από υπεκμίσθωση γαιών-γης. Στον πίνακα 6 με τα πρόσθετα στοιχεία και τις εκπτώσεις δαπανών οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσέξουν τους κωδικούς: 661-662: ο κωδικός αυτός αφορά όσους εισέπραξαν επιδόματα ανεργίας. 
Εκτός από το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ περιλαμβάνονται και τα επιδόματα ανεργίας που χορηγούν το ΓΕΝΕ (Ταμείο ναυτικών) και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Ταμείο δημοσιογράφων). 
 Σημειώνεται ότι τα επιδόματα ανεργίας που καταβάλλονται στους δικαιούχους δεν φορολογούνται, εφόσον το άθροισμα των λοιπών εισοδημάτων του άνεργου δεν υπερβαίνει ετησίως τις 10.000 ευρώ. 421-422: στον κωδικό αυτό θα συμπληρωθούν τα ενοίκια που καταβάλλονται σε ιερές μονές του Αγίου Ορους. 055-056: ο κωδικός αυτός ενδιαφέρει όσους χρηματοδότησαν το 2016 πολιτικό κόμμα ή συνασπισμό. 
Στην περίπτωση αυτή η ιδιωτική χρηματοδότηση των κομμάτων και μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ εκπίπτει εξ ολοκλήρου από το εισόδημα του φορολογούμενου. 057-058: θα συμπληρωθεί από όσους έχουν χρηματοδοτήσει υποψήφιο ή και αιρετό αντιπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 Στην περίπτωση αυτή η ιδιωτική χρηματοδότηση μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ εκπίπτει εξ ολοκλήρου από το εισόδημα του φορολογούμενου. Εντυπο Ε2 - Εισοδήματα από ακίνητα 
 Στο έντυπο Ε2 οι φορολογούμενοι θα δηλώσουν τα εισοδήματα που απέκτησαν από ακίνητα αλλά και τα ανείσπρακτα ενοίκια.
 Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:
 Για τη συμπλήρωση της στήλης 4 θα γίνεται επιλογή της κατηγορίας του δηλούμενου ακινήτου σύμφωνα με την ακόλουθη κατηγοριοποίηση των ακινήτων, που ισχύει για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε9: 
Κατοικία, Μονοκατοικία, Επαγγελματική Στέγη, Οικόπεδο, Αποθήκη, Θέση Στάθμευσης κ.λπ. Αντίστοιχη συμπλήρωση θα γίνεται και σε περίπτωση χειρόγραφης υποβολής της δήλωσης.
 Οι στήλες 13, 14 και 15 συμπληρώνονται με το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα που αναλογεί στον υπόχρεο κατά κατηγορία, όπως εμφανίζεται στους τίτλους των στηλών.
 Στις στήλες αυτές συμπληρώνονται και τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που δηλώθηκαν στο προηγούμενο φορολογικό έτος στους κ.α. 125-126 και εισπράχθηκαν κατά το έτος 2016. 

πηγή:Μάριος Χριστοδούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου