Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019

Δεν καταλαβαίνω..?

Τι εννοούν  !!!
 Οι Ζαίοι όταν λένε ότι οδηγούν την 
χώρα σε προοδευτικό πρόσημο.
 Δηλαδή η έως τώρα πορεία της χώρας και ιδικά με κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ ήταν συντηρητικές . 
 Αυτό θέλουν να μας πουν. 
1) Το οικογενειακό Δίκαιο ήταν συντήρηση.
2) Η Αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης ήταν συντήρηση. 

3) Ο Πρώτος Δεύτερος και Τρίτος βαθμός ΤΑ ήταν συντήρηση. 
4) Το ΕΣΎ ήταν συντήρηση. 
5) Η καθιέρωση του ΟΓΑ ως αυτόνομο ταμείο ήταν συντήρηση.
6) Το ΑΣΠ ήταν συντήρηση.
7) Τα ΚΕΠ ήταν συντήρηση.
8) Η Διαύγεια ήταν συντήρηση. 
 Και πολλά άλλα που δεν αναφέρω στον κοινωνικό τομέα που ωφελήθηκαν.
 Όλοι οι Έλληνες. 
 Να είναι λίγο προσεκτική στης εκφράσεις τους διότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που άλλαξε την Ελλάδα. 
Πείτε μας μια μεταρρύθμιση που κάνατε στα 5 χρόνια γίδια...?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου